Uppdateringar

 

2018-11-17 Utseende (Ny bild på Rigel II)
2018-11-17
Befälhavare (Ny bild på Kapten Usewicz)
2015-05-14
Trafik (Texten uppdaterad)
2015-05-12
Historik (Texten uppdaterad, samt två nya bilder från sista resan i polentrafiken)
2015-05-11
Befälhavare (Slutår på de senaste polska Befälhavarna samt ny bild på Gabriel Rosiak)
2015-02-21
Turlistor (Ny turlista från Polferries inscannad)
2014-12-09
Befälhavare (Uppdaterad med en ny befälhavare samt ny bild på Krzysztof Ryks)
2014-12-08
Maskinchefer (Ny bild på Robert Zebala)
2013-08-11
Befälhavare (Uppdaterad med tre nya befälhavare)
2011-06-27
M/s Visby 1980 (Hela sidan uppdaterad med nytt enhetligt typsnitt och storlek på text med mera)
2011-05-15 Befälhavare (Ny bild på Krysztof Porazinski)
2011-05-15 Maskinchefer (Robert Zebala ny maskinchef i förteckningen)
2009-03-01
Befälhavare (Ny bild på Bertil Ahlqvist, Per-Axel Johansson och Åke Hallin)
2009-02-22
Biljetter (Ny biljett inskannad, Gotlandslinjen)
2008-05-12
Maskinchefer (Ny bild på Örjan Liljeroth och ny bild på Wlodzimierz Stanski)
2008-03-23
Rundvandring ombord (Nya hyttbilder från Scandinavia på däck 8)
2008-01-13
Sista resan i trafik till Gotland (Avdelningen omgjord, samt ny bild på Peter Doolk)
2008-01-06
Maskinchefer (Ny sammanställning över Maskinchefer)
2007-07-30
M/s Visby 1980 (Samtliga bilder redigerade i nytt bildbehandlingsprogam med mycket bättre bildkvalité som följd)
2007-05-18
Utseende (Ny bild på Felicity och bättre kvalité på en av bilderna på Stena Felicity)
2007-03-03
Historik (Ny bild på Visby när hon låg upplagd i Slite)
2007-02-08
M/s Visby på varv (Nya bilder från varvsvistelse i Landskrona 2001)
2006-10-15
Återkomsten (Ett par nya bilder utlagda)
2006-10-14
Modellbygge (Ny bild på modellen i färdigt skick)
2006-10-07
Turlistor (Två nya turlistor inskannade, hösten 1987 samt 1989)
2006-10-04
Historik (Gotlandsbolagets speciella broschyr för Nya Storhamnen i Visby från 1981 inskannad)
2006-10-01
Turlistor (Hela turlistorna inskannade, samt ny turlista från 1985 med bl.a Stockholmsturerna)
2006-08-25
Historik (Nya bilder på Stena Felicity)
2006-08-25
Befälhavare (Ny information och bilder på Stena Lines masters och seniormasters)
2006-08-25
Trafik (Ny information om att hon även har trafikerat Pembroke)
2006-05-13
Befälhavare (Ny bild på Krzysztof Porazinski)
2006-04-19
Befälhavare (Ny bild på Sten Hellgren)