Historik

Det var dåvarande folkpartiregeringen med statsminister Ola Ullsten i spetsen som vi har att tacka

för att m/s Visby och hennes syster blev till. Då i slutet på 1970-talet var det varvskris i Sverige

och som ett desperat försök att rädda Öresundsvarvet försökte man locka Rederi AB Gotland

att beställa två nya färjor. Rederiledningen var skeptisk men med statliga subventioner så lyckades

man från regeringen att få dem att tänka om.

Den 25 januari 1980 sjösattes den första av dessa två färjor som senare under året kom att döpas

till m/s Visby. (M/s Visby från 1972 fick i samband med detta byta namn till m/s Drotten.) Hon

levererades till rederiet den 10 oktober och ankom till Visby för första gången den 12 oktober

1980 med kapten Bengt Gottfridsson som befälhavare.

Nu är det inte riktigt sant att hon ankom till Visby första gången den 12 oktober 1980 för hon var

faktiskt (med Öresundsvarvet som redare) under en av sina första provturer på besök i Visby

hamn en natt för att prova att lägga till. På denna provtur var det kapten Henry Persson som var

befälhavare. På kommandobryggan fanns även kaptenerna Bengt Gottfridsson och Bertil Ahlqvist

som då fick tjänstgöra som lotsar in till Visby hamn. Detta besök i Visby var innan dopet så

officiellt hette hon då inte m/s Visby utan bara ”m/s NB278”.

M/s Visby var specialbyggd för att kunna manövreras i den gamla delen av Visby hamn. I början

av 1980 beslutade man att bygga ut hamnen söderut med två nya färjelägen (nr 5 o 6) men det

första av dessa lägen blev inte klart att användas förrän till sommaren 1981. I gamla hamnen var

det bara 6 meter djupt. M/s Visby som skulle ha haft ett djupgående på 4,85 meter hade vid

leveransen 5,05 meter och detta trots att ”hängdäck” (däck 4) och stabilisatorerna ännu inte var

monterade.

Efter en del justeringar så sattes hon i trafik under hösten1980. Men det blev genast vissa problem

med att lägga ut på grund av djupgåendet och även en del andra småfel inträffade. Bl.a. en läcka i

ett kylvattenintag. Så hon togs ur trafik och fick gå tillbaka till varvet i Landskrona för att rätta till

felen. När hon sen kom tillbaka till Gotland gick hon till Slite och lades upp under vintern i väntan

på att det första färjeläget i nya hamnen skulle bli klart.

Den 31 maj 1981 var färjeläge nr 5 i nya hamnen klart att kunna användas och m/s Visby sattes i

trafik på riktigt för första gången.

Nämnas kan också att riksdagen den 2 juni 1981 beslutade att varvsindustrin i Landskrona och

Sölvesborg skulle läggas ner, så m/s Visby och hennes syster är några av de två sista stora

passagerarfartygen som i sin helhet byggts i Sverige.

M/s Visby gick sedan i gotlandstrafik fram till den 31 december 1989. De första åren i Rederi AB

Gotlands egen regi och de sista två åren chartrad av N&T Gotlandslinjen.

Mellan åren 1990 och 1997 var hon utchartrad till Sealink British Ferries UK sedermera Stena

Line UK. Under den perioden var hon namnändrad till först Felicity och sedan Stena Felicity.

Efter perioden i Irländska sjön chartrades hon av det nybildade rederiet Destination Gotland AB

och återkom till gotlandstrafik den 1 januari 1998. När hon återkom till Gotland fick hon tillbaka

namnet Visby som hon hette fram till den 13 januari 2003 då hon fick namnet Visborg (när nya m/s

Visby levererades).

Den 29 mars 2003 gick hon sin sista tur i gotlandstrafiken för Destination Gotland AB och åter-

lämnades därmed till Rederi AB Gotland. Hon lades först upp i Kappelshamn, men fick flyttas

tillbaka till Visby efter några blåsiga dygn med nordliga vindar då det inte var lämpligt att ligga där.

Den 8 maj 2003 gick hon sedan iväg till Landskrona och fräschades upp lite. Bland annat målade

man om henne till Gotlandsbolagets färger med den gula randen längs sidan.

I början av juli 2003 sålde Rederi AB Gotland m/s Visborg till ett dotterbolag till Polferries. Hon

döptes om i samband med detta till m/s Scandinavia och sattes från och med den 16 juli in på

rutten Gdansk-Nynäshamn.

Till sist vill jag påpeka att när hon stävade in i Nynäshamn den 17 juli 2003 inträffade något mycket

unikt. Hon hade därmed lagt till i Nynäshamn med tre olika namn (Visby/Visborg/Scandinavia)

under ett och samma år.

 


tillbaka