Historik

Det var dåvarande folkpartiregeringen med statsminister Ola Ullsten i spetsen som vi har att tacka för att m/s Visby och

hennes syster blev till. Då i slutet av 1970-talet var det varvskris i Sverige och som ett desperat försök att rädda

Öresundsvarvet försökte man locka Rederi AB Gotland att beställa två nya färjor. Rederiledningen var skeptisk men med

statliga subventioner så lyckades man från regeringen att få dem att tänka om.

Den 25 januari 1980 sjösattes den första av dessa två färjor som senare under året kom att döpas till m/s Visby. (M/s Visby

från 1972 fick i samband med detta byta namn till m/s Drotten.) Hon levererades till rederiet den 10 oktober och ankom till

Visby för första gången den 12 oktober 1980 med kapten Bengt Gottfridsson som befälhavare.

Nu är det inte riktigt sant att hon ankom till Visby första gången den 12 oktober 1980 för hon var faktiskt (med

Öresundsvarvet som redare) under en av sina första provturer på besök i Visby hamn en natt för att prova att lägga till. På

denna provtur var det kapten Henry Persson som var befälhavare. På kommandobryggan fanns även kaptenerna Bengt

Gottfridsson och Bertil Ahlqvist som då fick tjänstgöra som lotsar in till Visby hamn. Detta besök i Visby var innan dopet så

officiellt hette hon då inte m/s Visby utan bara ”m/s NB278”

M/s Visby var specialbyggd för att kunna manövreras i den gamla delen av Visby hamn. I början av 1980 beslutade Gotlands

kommun att bygga ut hamnen söderut med två nya färjelägen (nr 5 o 6) men det första av dessa lägen blev inte klart att

användas förrän till sommaren 1981. I gamla hamnen var det bara 6 meter djupt och m/s Visby som skulle ha haft ett

djupgående på 4,85 meter hade vid leveransen 5,05 meter trots att ”hängdäck” (däck 4) och stabilisatorerna ännu inte var

monterade.

Efter en del justeringar så sattes hon i trafik under hösten 1980. Men det blev genast vissa problem när man skulle lägga ut

på grund av djupgåendet och även en del andra småfel inträffade, bland annat en läcka i ett kylvattenintag så hon togs ur

trafik och fick gå tillbaka till varvet i Landskrona för att rätta till felen. När hon sen kom tillbaka till Gotland gick hon till Slite

och lades upp under vintern i väntan på att det första färjeläget i nya hamnen skulle bli klart.

Den 31 maj 1981 var färjeläge nr 5 i nya hamnen klart att kunna användas och m/s Visby sattes i trafik på riktigt för första

gången.

Nämnas kan också att riksdagen den 2 juni 1981 beslutade att varvsindustrin i Landskrona och Sölvesborg skulle läggas ner,

så m/s Visby och hennes syster är några av de sista stora passagerarfartygen som i sin helhet byggts i Sverige.

M/s Visby gick sedan i gotlandstrafik fram till den 30 december 1989. De första åren i Rederi AB Gotlands egen regi och de

sista två åren chartrad av N&T Gotlandslinjen.

Mellan åren 1990 och 1997 var hon utchartrad till Sealink British Ferries UK sedermera Stena Line UK. Under den perioden

var hon namnändrad till först Felicity och sedan Stena Felicity.

Efter perioden i Irländska sjön chartrades hon av det nybildade rederiet Destination Gotland AB (sedermera helägt

dotterbolag till Rederi AB Gotland) och återkom till gotlandstrafik den 1 januari 1998. När hon återkom till Gotland fick hon

tillbaka namnet Visby som hon hette fram till den 13 januari 2003 då hon fick namnet Visborg (när nya m/s Visby

levererades).

Den 29 mars 2003 gick hon sin sista tur i gotlandstrafiken för Destination Gotland AB och återlämnades därmed till

moderbolaget Rederi AB Gotland. Hon lades först upp i Kappelshamn, men fick flyttas tillbaka till Visby efter några blåsiga

dygn med nordliga vindar då det inte var lämpligt att ligga där.


Den 8 maj 2003 gick hon sedan iväg till Landskrona och fräschades upp lite. Bland annat så målade man om henne till

Gotlandsbolagets färger med den ursprungliga gula randen längs sidan.

I början av juli 2003 sålde Rederi AB Gotland m/s Visborg till ett dotterbolag till Polferries. Hon döptes om i samband med

detta till m/s Scandinavia och sattes från och med den 16 juli in på rutten Gdansk-Nynäshamn. När hon stävade in i

Nynäshamn den 17 juli 2003 inträffade något mycket unikt, hon hade därmed lagt till i Nynäshamn med tre olika namn

(Visby/Visborg/Scandinavia) under ett och samma år.

Den 8 maj 2015 gick hon sin sista tur från Nynäshamn till Gdansk för Polferries. Hon såldes tidigare under året till Ventouris

Ferries i Grekland för leverans i slutet av maj 2015. I samband med detta byter hon namn till m/s Rigel II och sätts från och

med juli 2015 i trafik mellan Durres i Albanien och Bari i Italien.

tillbaka