Längst föröver med båda ramperna i uppfällt läge.

© Foto: Stefan Andersson

upp till däck 6

tillbaka