Däck 6

    

    

Nedan bilder från m/s Scandinavia.

    

    

upp till däck 7