Däck 7

    

    

Nedan bilder från m/s Scandinavia.

   

upp till däck 8