Däck 8

    

    

Nedan bilder från m/s Scandinavia.

    

   

upp till däck 9