När man ska köra upp bilar till däck 5 genom den förliga bogporten så sänker man ner
främre delen av däcket och fäller ut rampen som syns längst fram på bilden.

© Foto: Stefan Andersson

nästa bild