Turlistor

Under 1980-talet var det regel att m/s Visby skulle pryda framsidan på Gotlandsbolagets turlistor och på Destination
Gotlands första turlistor fanns hon också där. Här kan du se hur några av turlistorna såg ut och även bläddra i dem.

 

      

    

 

tillbaka