Trafik

M/s Visby har under åren i Rederi AB Gotlands ägo till övervägande delen trafikerat rutten Visby-Nynäshamn

med några enstaka dagturer till Oskarshamn då och då.

Undantaget från detta har varit i sommartrafiken då hon ofta har synts i Oskarshamn. Åren 1981-1985, 1988-

1989 samt 1998-1999 gick hon till Oskarshamn på dagarna och hade sin vanliga tur till Nynäshamn på kvällarna.

Vintern 2000-2001 gjorde hon även kvällsturer till Oskarshamn några onsdagar. Hon fick byta rutt på grund av att

det var mycket last som skulle till Nynäshamn bland annat sopor som då m/s Thjelvar fick ta istället. Det var mycket

ovanligt att hon gjorde kvällsturer till Oskarshamn, men det har dock hänt tidigare, hon gjorde inhopp där några

kvällar mitt i veckan under vintern 1982-1983. Nämnas kan också att den allra sista turen i gotlandstrafik gick till just

Oskarshamn, lördagen den 29 mars 2003.

Under sommartrafiken 2001-2002 så gick hon dubbelturer till Nynäshamn men "avigt" det vill säga från Visby

mitt i natten och mitt i dagen istället för tvärtom som hon vanligtvis gick.

Hon trafikerade även Visby-Stockholm under för- och eftersäsong på försök 1985.

Under perioden 1990-1997 trafikerade hon rutten Fishguard-Rosslare när hon var utchartrad till Sealink

British Ferries UK sedermera Stena Line UK. Vid hårt väder trafikerade hon ibland också Pembroke.

Näst sista veckan i trafik för Stena Line UK i slutet av juni 1997 fick hon gå till Pembroke flera dagar i följd.

2003-2015 ägdes hon av Polish Baltic Shipping Co (Polferries) och trafikerade rutten Gdansk-Nynäshamn.


Hon såldes till Ventouris Ferries i början av 2015 och trafikerar rutten Bari-Durres från och med juli 2015.

 

     tillbaka