Här ser vi m/s Visby rakt akterifrån med roder och propellrar.
På blocket i mitten står matros Henrik Bergklint.

© Foto: Thomas Nyman

nästa bild