Peter Doolk var Husfru ombord på m/s Visborg de sista dagarna hon var i trafik.

© Foto: Stefan Andersson

tillbaka