Nu har vi lagt till i Visby och besättningen har samlats för fotografering längst upp på däck 11 i solskenet.

Stående från vänster: Kapten Göran Wassberg, Johan Larsson, Jörgen Sundell, Christoffer Nordahl, Henrik Danielsson,
Susanne Jakobsson, Magnus Myrbäck, Lars Gardelin, Peter Doolk, Mattias Hallgren, Lotta Moe, Bitte Ahlskog, Juhani
Hansson, Jan Nilsson, Therese "Skrållan" Mangard, Gustav Seidow, Desirée Ahlqvist (skymd), Helle Christiansen, Stellan
Stenberg, Gunnar Molarin (skymd), Inga-Lena Pettersson, Valter Söderström (skymd), Per Svanborg, Magnus Sundin,
Carin Hammerin, Björn Jernbom, Morgan Ekedahl och Anders Nordbeck.
Sittande framför: Thomaz Westlund, Irina Lövqvist, Nina Wisselgren och Johanna Gustavsson.

© Foto: Stefan Andersson

tillbaka