Längst akteröver.

© Foto: Stefan Andersson

nästa bild