Trapphuset längst akterut på däck 6 på m/s Peter Wessel.

© Foto: Stefan Andersson

föregående bild
tillbaka