Cafeteria Drotten midskepps på däck 7.

nästa bild