Restaurang Blåhäll i aktern på däck 7.

nästa bild