Från Micke Asklanders fotosamling.

© Foto: Nils Nordenbrink

nästa bild