Modellbygge

 

Jesper Levander har byggt en egen modell av m/s Visby som hon såg ut vid leverans. Ett imponerande bygge. Han har
även fotograferat under tiden som bygget har fortskridit, här kan du på hans bilder se hur m/s Visby växer fram.

 

    

    

    


tillbaka