Denna bild är tagen i samband med att Peter Evans avtackas i september 1996.
Från vänster: Cary Richard, Allan Evans, Nick Saul, Brian Brooks, Chris Burge, Norman Brown, Peter Evans,
David Williams, Martin Hillmansen, Jim Wilcox, Roy Harries, Tony Lucas, Robert Weale och Bob Allan.

tillbaka