Historik


Det var dåvarande folkpartiregeringen med statsminister Ola Ullsten i spetsen som
vi har att tacka för att m/s Visby och hennes syster blev till. Då i slutet av 1970-talet
var det varvskris i Sverige och som ett desperat försök att rädda Öresundsvarvet
försökte man locka Rederi AB Gotland att beställa två nya färjor. Rederiledningen
var skeptisk men med statliga subventioner så lyckades man från regeringen att få
dem att tänka om.

Den 25 januari 1980 sjösattes den första av dessa två färjor som senare under året
kom att döpas till m/s Visby. (M/s Visby från 1972 fick i samband med detta byta
namn till m/s Drotten.) Hon levererades till rederiet den 10 oktober och ankom till
Visby för första gången den 12 oktober 1980 med kapten Bengt Gottfridsson som
befälhavare.

Nu är det inte riktigt sant att hon ankom till Visby första gången den 12 oktober
1980 för hon var faktiskt (med Öresundsvarvet som redare) under en av sina första
provturer på besök i Visby hamn en natt för att prova att lägga till. På denna
provtur var det kapten Henry Persson som var befälhavare. På kommandobryggan
fanns även kaptenerna Bengt Gottfridsson och Bertil Ahlqvist som då fick
tjänstgöra som lotsar in till Visby hamn. Detta besök i Visby var innan dopet så
officiellt hette hon då inte m/s Visby utan bara ”m/s ÖV278”

M/s Visby var specialbyggd för att kunna manövreras i den gamla delen av Visby
hamn. I början av 1980 beslutade Gotlands kommun att bygga ut hamnen söderut
med två nya färjelägen (nr 5 och 6) men det första av dessa lägen blev inte klart
att användas förrän till sommaren 1981. I gamla hamnen var det bara 6 meter
djupt och m/s Visby som skulle ha haft ett djupgående på 4,85 meter hade vid
leveransen 5,05 meter trots att ”hängdäck” (däck 4) och stabilisatorerna ännu inte
var monterade.

Efter en del justeringar så sattes hon i trafik under hösten 1980. Men det blev
genast vissa problem när man skulle lägga ut på grund av djupgåendet och även
en del andra småfel inträffade, bland annat en läcka i ett kylvattenintag så hon
togs ur trafik och fick gå tillbaka till varvet i Landskrona för att rätta till felen.
När hon sen kom tillbaka till Gotland gick hon till
Slite och lades upp under vintern
i väntan på att det första färjeläget i nya hamnen skulle bli klart.

Den 31 maj 1981 var färjeläge nr 5 i nya hamnen klart att kunna användas och
m/s Visby sattes i trafik på riktigt för första gången.

Nämnas kan också att riksdagen den 2 juni 1981 beslutade att varvsindustrin i
Landskrona och Sölvesborg skulle läggas ner, så m/s Visby och hennes syster är
några av de sista stora passagerarfartygen som i sin helhet byggts i Sverige.

M/s Visby gick sedan i gotlandstrafik fram till den 30 december 1989. De första
åren i Rederi AB Gotlands egen regi och de sista två åren
chartrad av
N&T Gotlandslinjen.

Mellan åren 1990 och 1997 var hon utchartrad till Sealink British Ferries UK
sedermera Stena Line UK. Under den perioden var hon namnändrad till först
Felicity och sedan
Stena Felicity.

Efter perioden i Irländska sjön chartrades hon av det nybildade rederiet
Destination Gotland AB (sedermera helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland)
och återkom till gotlandstrafik den 1 januari 1998. När hon återkom till Gotland
fick hon tillbaka namnet Visby som hon hette fram till den 13 januari 2003
då hon fick namnet Visborg (när nya m/s Visby levererades).

Den 29 mars 2003 gick hon sin sista tur i gotlandstrafiken för Destination Gotland
och återlämnades därmed till moderbolaget Rederi AB Gotland. Hon lades först
upp i
Kappelshamn, men fick flyttas tillbaka till Visby efter några blåsiga dygn
med nordliga vindar då det inte var lämpligt att ligga där.

Den 8 maj 2003 gick hon sedan iväg till Landskrona och fräschades upp. Bland
annat så målade man om henne till Gotlandsbolagets färger med den ursprungliga
gula randen längs sidan.

I början av juli 2003 sålde Rederi AB Gotland m/s Visborg till ett dotterbolag till
Polferries. Hon
döptes om i samband med detta till m/s Scandinavia och sattes från
och med den 16 juli in på rutten Gdansk-Nynäshamn. När hon stävade in i
Nynäshamn den
17 juli 2003 inträffade något mycket unikt, hon hade därmed lagt
till i Nynäshamn med tre olika namn (Visby/Visborg/Scandinavia) under ett och
samma år.

Den 8 maj 2015 gick hon sin sista tur från Nynäshamn till Gdansk för Polferries.
Hon såldes tidigare under året till Ventouris Ferries i Grekland för leverans i slutet
av maj 2015. I samband med detta byter hon namn till m/s Rigel II och sätts från
och med juli 2015 i trafik mellan Durrës i Albanien och Bari i Italien.

tillbaka