M/s Visborg upplagd i Kappelshamn.

Foto: Paul Kahl


tillbaka