Biljetter

 

När man köpte biljetter vid Gotlandsbolaget under 1980-talet fick man dem nitade i ett fint biljettomslag,
naturligtvis med m/s Visby på framsidan. Nu följer Polferries traditionen med att ha m/s Scandinavia
på sina biljettomslag. Här är några exempel på hur biljettomslagen och biljetterna såg (ser) ut.

 

  

 

 

 

tillbaka