Kapten Göran Wassberg.
Här lägger han ut från Visby med m/s Visborg den 27 mars 2003.
I bakgrunden syns m/s Thjelvar och m/s Visby.

© Foto: Stefan Andersson

tillbaka