Här är en bild från bryggan tagen i juli 1995.
Från vänster: John Mc Neil, Peter Evans och Göran Söderling.

tillbaka