Kapten Sten Hellgren.
Här lägger han till i Visby med m/s Polhem i augusti 1976.

© Foto: Göran Andersson

tillbaka