Befälhavare

Detta fartyg har haft många befälhavare genom åren.
Med hjälp av Göran Wassberg och Wojciech Sobkowiak har jag gjort följande sammanställning.

 

  Bengt Gottfridsson

1980 - 1982

  Nils Götherström

1980 - 1983

  Bertil Ahlqvist

1980 - 1989

  Sten Hellgren

1981 - 1987

  Per-Axel Johansson

1981 - 1989

  Åke Eriksson

1981 - 1987

  Åke Hallin

1981 - 1989

  Göran Wassberg

1989 - 2003

  Lars Bengtsson

1990 - 1994

  Göran Söderling

1991 - 2003

  Jarn Josefsson

Kort avlösning

  Henry Persson

1993 - 1997 (även provturs ÖV 1980)

  Per-Uno Liljefors

Kort avlösning

  Lars Sollerman

1998 - 2002

  Lars Ströberg

1998 - 2003

  Bert Carlsson

Kort avlösning sommaren 2000

  Wojciech Sobkowiak

 

2003 - 2012

  Bronislaw Walczak

2003 - 2012

  Krzysztof Porazinski

2003 - 2011

  Slawomir Lecki

2011 - 2012

  Gabriel Rosiak

2012 - 2015

  Zbigniew Usewicz

2012 - 2015

  Krzysztof Ryks

2012 - 2015


Under perioden 1990-1997 hade man ett system med flera befälhavare ombord samtidigt. Då
var hon förutom ordinarie befälhavare enligt listan ovan även bemannad med masters och
seniormasters från Stena line. Bilder och mer information om dessa hittar du här.

tillbaka